Svjedoci smo velikih, uzbudljivih promjena u kreditnom poslovanju.
Dobro došli u članak u kojem možete pročitati informacije o trenutno najaktuelnijim načinima kreditnog poslovanja i onoga što možemo očekivati u budućnosti u ovoj oblasti. Osnova za početak je sakupljanje informacija. Prije odluke o kreditu nije potrebno skupljati informacije sa interneta.

«Za međunarodna poduzeća integrirane i automatske odluke su nova moda. One postaju što je više moguće jedinstvene. Kada su sve informacije uvedene u sistem, nema potrebe vršiti ispis iz njega», navodi Bernt-Olof Hellgren, vođa prodaje u Bisnodeu, čiji fokus se okreće prema međunarodnim poduzećima.

Objašnjava da integracija i automatizacija povećavaju efikasnost i novčane tokove. «Nekada prije prodajni agent je morao poslati pitanje na sjedište poduzeća, odakle su ga onda poslali u (ne)potvrđivanje finansijskom direktoru. Ovaj proces je često zahtijevao više dana. Danas isti prodajni agent samo klikne na dugme i potvrda finansijskog direktora je pribavljena u roku 30 sekundi, bez obzira na to da li se nalazi u kancelariji ili u Indiji.»

 

Rozwiązanie Bisnode wspierające Trigger-Based Marketing obejmuje następujące kroki:

 

Značaj procjene cjelokupnog portfelja klijenata

Kod razumijevanja problematike kredita, u razmišljanjima kompanija desio se preokret. Umjesto fokusiranja na bonitetnu ocjenu, kompanije sve češće prate cjelokupan portfelj klijenta.

«Perspektiva se promijenila, kako kod pojedinačnih kompanija, tako i u cjelokupnom sektoru. Kompanije počinju shvaćati da moraju svoj fokus usmjeriti na klijente – ako, naravno, žele znati šta se sa njima dešava – te se istovremeno pitati kako to utiče na njihov posao. U portfelju se nalaze različiti mogući rizici i zavisnosti. Na pitanje «kakvi», morate odgovoriti prvenstveno kada pravite finansijski plan za budućnost. Ako postoji mogućnost da će 5% sklijenata otići u stečaj, potrebno je ovaj podatak dodati u svoje izračune, jer u suprotnom procjena klijenta neće biti ispravna», navodi Bernt-Olof Hellgren.

To može istovremeno uticati i na tačnu procjenu određenog klijenta. «Obično bi se odrekli klijenta, koji vam predstavlja visoki rizik, ali ako je njegov cijeli portfelj u dobrom stanju, možete si priuštiti rizik sarađivanja s njim.»

Razmislite o više faktora

Ako su se poduzeća nekada fokusirala samo na svoje finansije, danas se – suprotno - puno njih odlučuje proširiti svoj pristup rizicima. Samo kao primjer: Bisnode za izračun faktora rizika u drugim državama upotrebljava više usluga.

«Geološki vidici, kao što je mogućnost zemljotresa ili ostalih prirodnih nesreća, sve više se uzimaju u obzir. Kao primjer mogu navesti nedavne poplave na Balkanu; imale su utjecaj na švedska poduzeća, koja zaključuju ugovore sa vanjskim izvođačima u navedenoj regiji», navodi Bernt – Olof.

Pregled stanja politike takođe postaje sve značajniji faktor rizika

«Kada je politika u pitanju, kompanije zanima stepen mogućnosti korupcije i stabilnost državnog ekonomskog sistema. Na primjer, za vrijeme Arapskog proljeća, egipatska kriza je imala velik uticaj na švedsku drvnu industriju. Razlog uticaja je bio u nedostupnosti egipatskih luka za pretovar, što je posljedično značilo da do izvoza drveta neće doći duže od mjesec dana. To znači da stabilnost švedskog poslovanja zavisi od svakodnevnih događaja u svijetu. Zato je toliko nužno u svoje kalkulacije uključiti ove faktore rizika», zaključio je Bernt-Olof Hellgren.