Informacijska ekonomija bazira se na podacima. Svijet prelazi s direktnog prikupljanja podataka od pojedinaca na stanje u kojemu se ljude promatra, a njihovo ponašanje prati na internetu ili putem pametnih uređaja. Novi podaci sve se više izvode iz algoritama kojima se analiziraju različiti izvori podataka kao što su društvene mreže, podaci o lokaciji i evidencije kupnje. Podaci su sredstvo koje može stvoriti vrijednost. No s time su povezani i određeni rizici. Curenje informacija, povrede sigurnosti podataka, krađa identiteta i uopšte loše upravljanje podacima koje dovodi do gubitka povjerenja kupaca, predstavljaju prijetnje za organizacije svih veličina i u svim sektorima.

Sve veća zabrinutost oko pitanja privatnosti
Sve se češće javljaju tvrdnje da se mijenja javni stav prema ličnim podacima. S jedne strane, ljudi su sve spremniji razmjenjivati podatke na društvenim mrežama i dopustiti da se njihovi podaci prikupljaju i upotrebljavaju u komercijalne i druge svrhe. Pritom često zanemaruju dugačke obavijesti o privatnosti.

S druge strane, raste zabrinutost zbog načina na koji se njihovi podaci prikupljaju i obrađuju. Stav je potrošača da prednosti personaliziranih ponuda nisu veće od opaženih rizika razmjene podataka. Ljudi su zabrinuti zbog načina na koji organizacije postupaju s njihovim podacima i žele zadržati kontrolu nad njihovom upotrebom. Potrošači, mediji, kompanije, politika i opšta javnost sve su više zainteresovani zazaštitu privatnosti i podataka.

Reforma zaštite privatnosti i podataka
S obzirom na brze promjene do kojih dolazi, Evropska unija utvrdila je da je potrebna reforma zaštite privatnosti i podataka. Vjerovatno ste već čuli da 25. 05. 2018. u cijeloj EU-u na snagu stupa Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR). Do tada se kompanije, trgovačka društva, javna tijela i organizacije koje prikupljaju lične podatke moraju uskladiti s novom uredbom.

Cilj je GDPR-a pojasniti i povećati prava na privatnost i zaštitu podataka. No uspostavljanje ravnoteže između transparentnosti i privatnosti predstavlja veliki izazov. GDPR se temelji na ideji da obavezna saglasnost dovodi do veće privatnosti. Međutim, što više informacija organizacije moraju prikupiti obavještenjima o privatnosti, to su složeniji uslovi i odredbe koje kupci moraju prihvatiti. Isto tako, ne može se poreći da se novom uredbom stavlja veći pritisak na kompanije zbog strožih zahtjeva za većom odgovornosti. Povreda GDPR-a mogla bi dovesti do novčanih kazni u vrijednosti do 4 % bruto godišnjeg prometa. Stoga je od ključne važnosti pravilno provesti Uredbu.

Više od usklađivanja
Osim usklađivanja, najveća će promjena biti promjena stava organizacije prema privatnosti - kako ispuniti ne samo odredbe zakona o privatnosti, već i očekivanja kupaca. Kako bi utvrdila na koji način može stvoriti vrijednost, organizacija pri razmatranju svog poslovnog modela te upotrebe i tokova podataka mora uzeti u obzir pitanja kao što su odgovornost, transparentnost, povjerenje, privatnost i poslovna etika. Privatnost je stoga poslovno pitanje. Ona je ključna sastavnica za izgradnju povjerenja kupaca i za sticanje konkurentne prednosti jer kupci cijene privatnost te jednostavne i transparentne postupke za provedbu njihovih prava.

Nemojte dopustiti da GDPR bude prijetnja, već prilika za razvoj.

  • Pretvorite potencijalne rizike u konkurentnu prednost. Način na koji rješavate pitanje privatnosti moglo bi biti najbolja praksa i mogli biste ga upotrijebiti kao prodajnu prednost.
  • S potrošačima, partnerima, ulagačima i regulatorima izgradite odnos koji se bazira na povjerenju.
  • Personalizacija: kupci će biti spremniji razmijeniti podatke ako smatraju da ćete ih primjereno zaštititi. Komunikacija ima ključnu ulogu.
  • Ako dođe do nesretnog slučaja u obliku povrede sigurnosti podataka, od ključne je važnosti imati pripremljeni plan djelovanja i brzo uspostaviti komunikaciju sa zainteresiranim stranama te riješiti problem.