Panel diskusija, Banja Luka: Stvarna vrijednost certifikata

Banja Luka

Poslovna javnost u našoj zemlji sve više prepoznaje kvalitetne sertifikate i njihovu stvarnu vrijednost u domaćoj i međunarodnoj poslovnoj zajednici.

 

Ovo je zaključak panel diskusije koju je Bisnode BH juče (13. 06.) organizovao u Privrednoj komori RS na temu Stvarna vrijednost sertifikata, gdje je predstavljena i analiza bonitetno izvrsnih kompanija RS. Također je još jednom potvrđeno da će Bisnode uskoro imati informacije o poslovanju kompanija iz Brčko Distrikta BH, što znači da će prvi put jedna analitičko-bonitetna kuća imati podatke kompletne privrede Bosne i Hercegovine.

Eminentni stručnjaci, privredinici i nosioci sertifikata za kvalitet razgovarali su o stvarnoj vrijednosti i koristima sertifikata za unaprjeđenje poslovanja kompanija s ciljem približavanja ove aktuelne teme poslovnoj javnosti.

U panelu su učestvovali: Olivera Radić, rukovodilac Cantra za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitet pri Privrednoj komori RS; predstavnik Asocijacije za Kvalitet u BiH, mr. Vjekoslav Babić, direktor Instaling d.o.o. Banja Luka; nosioci Bisnode sertifikata bonitetne izvrsnosti - Davor Maksimović, direktor Ultimax d.o.o. Banja Luka i direktorica Urbis centra Banja Luka Snežana Mrđa Badža. Bisnode BH je predstavljala direktorica Zlata Mulać Jagličić.

 

 

Uvod u temu bila je analiza bonitetno izvrsnih kompanija u BiH, njihov značaj te potreba za validnom potvrdom kvaliteta poslovanja, u svrhu unapređivanja ugleda i povjerenja u domaćoj i inozemnoj poslovnoj zajednici. „Najvažnija stvar u poslovnom svijetu je povjerenje, a sa Bisnodeovim sertifikatom bonitetne izvrsnosti stičete ga i u međunarodnoj poslovnoj zajednici“ istakao je u uvodu moderator panela, Damir Sokolović, direktor konsultantske kuće DS Savjetovanje iz Sarajeva.

Rukovodilac centra za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitet pri Privrednoj komori RS, Olivera Radić naglasila je značaj razvijanja svjesti poslovne javnosti o vrijednosti transparentnog poslovanja, bonitetne ocjene i međunarodnih sertifikata. U tu svrhu PK RS je intenzivirala treninge za sve vrste kompanija, te je organizovala više od 180 treninga obuhvatajući veliki broj tema potrebnih kompanijama za unapređenje poslovanja. „Privredna komora RS radi puno i na promociji kompanija RS i trudi se da, s jedne strane istakne one koje su izuzetno kvalitetne, a s druge strane pomogne onim kompanijama koji to tek treba da postanu. Jedan od načina je svakako i sertifikacija, stoga smo podržali uvođenje standarda u više od 100 kompanija u RS. Time smo pomogli ne samo tim kompanijama, već podržali i sertifikacijske kuće a samim tim uticali na razvoj svijesti javnosti o značaju sertifikata“, dodala je gospođa Radić. Naglasila je i da su međunarodno priznati sertifikati važni za privlačenje novih investitora, a svaki novi investitor daje i novu potvrdu značaju ovakvih priznanja, jer poslovanje i saradnja sa stranim privrednim društvima utiče na razvijanje svijesti i naših kompanija.“

Mr. Vjekoslav Babić, direktor sertifikacijske kuće Instaling, i predstavnik Asocijacije za kvalitet u BiH, osvrnuo se na dugotrajan put razvoja sertificiranja u našoj zemlji. „U početku je sertificiranje bilo iznuđeno, ne zato što su kompanije htjele povećati kvalitet već se radilo isključivo na insistiranje stranih poslovnih partnera. Vrlo mali broj organizaciji je bio spreman trošiti novac na sertificiranje, a vrlo često nisu ni obnavljali sertifikat. Mislim da se situacija malo poboljšala, ali činjenica je da većina kompanija još uvijek ne shvata suštinsku potrebu i značaj sertificiranja“. Dodao je i da se nada da će uskoro biti dostupna platforma za provjeru svih serificiranih kompanija, tako da će se znati koja zaista ima validan sertifikat, a koja koristi nevažeći sertifikat.

Davor Maksimović, direktor Ultimax d.o.o Banja Luka, zaključio je da se svijest o finansijskim izvještajima polako ali sigurno mijenja, što zbog zakonskih okvira, što zbog uslova koje traže banke kad je u pitanju kreditiranje kompanija, a koje su sve manje spremne da rizikuju. Vlasnici i direktori kompanija sve su spremniji na zakonsko i transparentno poslovanje, što povećava opšti kvalitet poslovanja. Svakako da to dovodi do sve boljih ocjena poslovanja kompanija, što je i u uvodu naglašeno činjenicom da je u RS za skoro 5% više bonitetno izvrsnih kompanija. A kompanije vremenom imaju potrebu da prošire tržište, za šta im često treba i verifikacija kvaliteta poslovanja. „Mi smo se odlučili za Bisnode certifikat, i kad nam je koristio za dobijanje posla, konkretno, sa jednom međunarodnom građevinskom kompanijom, koja je imala zahtjev za našom ocjenom externog rejtinga, a slično je bilo i na drugim projektima, zaista smo se uvjerili u njegovu vrijednost. Osim toga, korisnici smo i Bisnodeovih poslovnih rješenja, na koja se izuzetno oslanjamo jer nam optimiziraju vrijeme i omogućavaju provjeru klijenata na regionalnom nivou“, izjavio je Maksimović.

Snežana Mrđa Badža, direktorica kompanije Urbis centar, koja je nosila Zlatnog Bisnode sertifikata bonitetne izvrsnosti, izjavila je da joj je ovaj serifikat donio povjerenje stranih partnera: “Unutar naše branše još uvijek vrijedi mišljenje da se u BiH svaka potvrda može kupiti, ali ja vjerujem da sertifikat izdat od strane međunarodne kompanije koja ima kredibilitet i koji je već godinama međunarodno priznat, ima svoju vrijednost. Posebno što pokazuje rezultate rada koje je Urbis centar već postigao, koji su transparentni i ne mogu se osporiti. Raduje me što ova ocjena pokazuje i našu budućnost kad je u pitanju kvalitet poslovanja, tako da ima i dodatnu vrijednost“.

Zlata Mulać-Jagličić, direktorica analitičko bonitetne kuće Bisnode BH ovom prlikom je izjavila: „Nakon ove dvije panel diskusije, možemo sa zadovoljstvom zaključiti da je Bisnode sertifikat bonitetne izvrsnosti prihvaćen u bh. poslovnoj zajednici koja ga prepoznaje kao validan međunarodno priznat dokument o kvalitetu njihovog rada i koji im zaista može pomoći u unapređenju budućeg poslovanja. Vidljiva je pozitivna promjena u percepciji međunarodno priznatih potvrda kvaliteta poslovanja, a također i da u javnosti jača mišljenje kako Bisnode sertifikat, Bisnode bonitetna ocjena te različita Bisnode poslovna rješenja, imaju kredibilitet koji im daju decenije rada Bisnodeovih stručnjaka iz cijele Evrope i dugogodišnja identifikacija najboljih evropskih kompanija sa ovim sertifikatom.

Bisnode će se i dalje držati standarda za kreiranje bonitetne ocjene i bonitetne izvrsnosti prema našoj metodologiji, a čija vrijednost nije samo u količini, odnosno dubini podataka koja se koristi, već i u činjenici da je ona ista za sve Evropske zemlje u kojima Bisnode djeluje, a njih je za sada 19, što znači da su nosioci Bisnode certifikata bonitetne izvrsnosti ravnopravni sa evropskim poslovnim partnerima i da ih certifikat kao takve i identifikuje.

Činjenica je da bonitetno izvrsne kompanije imaju minimalni postotak negativnih događaja unutar jedne godine (od 0,00 do 0,70%), dakle ne samo da vas identifikujemo kao dobru kompaniju prema prošlim rezultatima već se ukazuje i na vrijednost kompanije u budućnosti, je još jedan od pokazatelja vrijednost izračuna Bisnode bonitetne ocjene i sertifikata bonitetne izvrsnosti, kao potvrde kvaliteta poslovanja.“

Više o Bisnode bonitetnoj izvrsnosti na https://www.bisnode.ba/proizvodi/bisnode-aaa-certifikat/

 

Pregled poslovanja bonitetno izvrsnih kompanija u RS za 2018.

U Republici Srpskoj bonitetno izvrsnih kompanija je 24,9% od ukupnog broja kompanija koje su predale završni finansijski izvještaj Agenciji APIF, što je u odnosu na prošlu godinu više za 4,10%. Ove kompanije ostvaruju gotovo 14 mld. KM prihoda, što je 67% ukupnog prihoda RS i 76% ukupne dobiti kompanija RS-a, a zapošljavaju 58% od ukupnog broja zaposlenih RS-a. Po svim ovim pokazateljima bonitetno izvrsni su pokazali bolje rezultate u odnosu na prošlu godinu: 5,3% veći prihodi, 6,1% veća dobit i 3,4% više zaposlenih.

Činjenica da je postotak negativnih događaja koje predviđa bonitetna ocjena, kao osnov za bonitetnu izvrsnost, minimalan i kreće se od 0,00 do 0,06% izbrisanih, od 0,00 do 0,08% u stečaju i 0,00 do 0,72% blokiranih, najbolje govori koliko je Bisnode bonitetna ocjena tačna u predviđanjima sigurnosti poslovnih partnera.


BISNODE BH

pripada grupaciji Bisnode, vodećem evropskom ponuđaču poslovnih informacija i analitičkih rješenja, sa sjedištem u Švedskoj, koja zapošljava 2100 ljudi u 19 zemalja Evrope. Bisnode pruža podršku kompanijama u pronalasku novih klijenata te procesu stvaranja i upravljanja odnosa s postojećima, zahvaljujući integrisanim i kvalitetnim podacima, na osnovu kojih razvijamo platforme za donošenje odluka koje će pomoći kompanijama da automatizuju svoje poslovne procese i donose odluke na osnovu podataka. Bisnode je najveći partner kompanije Dun&Bradstreet te svojim klijentima omogućavamo informacije o više od 250 miliona kompanija iz 220 zemalja svijeta.

 

Kontakt osoba:

Darija Marković, Project Coordinator
Bisnode BH
+387 33 215 454
+387 66 370 187
darija.markovic@bisnode.com
bisnode.ba
facebook.com/bisnodebh