CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI AAA

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost privrednih subjekata.
Prijava
check_fat_green.png

Zasniva se na finansijskom izvještaju poslovnog subjekta za zadnju fiskalnu godinu

check_fat_green.png

Predviđa sigurnost poslovanja subjekta u narednih dvanaest mjeseci

check_fat_green.png

Poslovni subjekt može postići bonitetnu izvrsnost A, AA ili najviši AAA rejting

Certifikat bonitetne izvrsnosti je potvrda dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada, koji certificirane kompanije svrstava u sam vrh domaće privrede, stavljajući ih u ravnopravan položaj sa  kompanijama iz EU, jer se pri ocjenjivanju primjenjuje ista metodologija i dokazani kriteriji.

Biti nosilac certifikata bonitetne izvrsnosti jedno je od rijetkih priznanja kojim poduzeća dokazuju svojim potencijalnim partnerima da su odgovorno i kvalitetno vođeno poduzeća s kojima treba poslovati.

Bonitetnim certifikatom poslovni subjekti dodatno unaprijeđuju svoj ugled i potvrđuju povjerenje u domaćoj i inostranoj poslovnoj zajednici. Nosioci certifikata na taj način ističu dodatno povjerenje poslovnih partnera.

Certifikat mogu da dobiju samo provjerena preduzeća i on je međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja nadprosječnu vrijednost kompanije koja tri godine za redom iskazuje najvišu ocjenu izvrsnosti.

Više o Zlatnoj bonitetnoj izvrsnosti

Vilket värde har AAA-ratingen?

Zasniva se na finansijskim izvještajima subjekta za posljednju poslovnu godinu i služi za prognozu sigurnosti poslovanja u narednih dvanaest mjeseci.

Poslovni subjekt može da ostvari bonitetnu izvrsnost  A, AA ili AAA kao oznaku za:

 • A: poslovni subjekt spada u visoki razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
 • AA: poslovni subjekt spada u viši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
 • AAA: poslovni subjekt spada u najviši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;.

Poslovni subjekti s bonitetnom izvrsnošću imaju mali postotak vjerovatnoće da će u narednih 12 mjeseci zabilježiti neki od slijedećih događaja:

 • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju
 • brisanje subjekta iz poslovnog registra
 • blokadu žiro računa subjekta duže od 60 dana bez prekida, odnosno duže od 90 dana bez prekida.

Iznad svega, ovo priznanje potvrda je dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaće privrede, uz bok poduzećima iz Europske unije, jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriteriji.

Certificiranje kompanija je dugogodišnja međunarodna praksa koja nositeljima certifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala poduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno, njihovim klijentima ili partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive finansijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja. Posjedovanje Certifikata bonitetne izvrsnosti važno je u praktičnoj primjeni pri dokazivanju svojih kvaliteta i konkurentnosti zainteresiranim stranama, potencijalnim partnerima. Pri aktivnostima u promociji, pri davanju ponuda i razvoju raznih oblik partnerstva, takav dokument predstavlja izvanrednu dodatnu referencu.

KAKO ISKORISTITI CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

 • identifikacija kvaliteta poslovanja i sigurnosti poslovnog partnerstva,
 • lakši pronalazak poslovnih partnera i investitora,
 • dodatna potvrda kvaliteta poslovanja kod prijave na tendere,
 • garancija kreditne sposobnosti,
 • promocija kvalitetnog poslovanja u vašim materijalima i u poslovnoj komunikaciji (memorandumi, mail, web),
 • direktna promocija i prepoznatljivost kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • pristup najboljim kompanijama u svrhu kvalitetne poslovne saradnje.

Kompanije s bonitetnom izvrsnosti posluju nadprosječno i kod njih je manja vjerojatnoća da će iduće godine zabilježiti blokadu transakcijskog računa.

Da bi postala nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti, kompanija mora ispunjavati sljedeće standarde kvaliteta:

AAA AA A
Kompanija mora na tržištu biti prisutna minimalno 3 godine.  
Mora imati barem jednog zaposlenika. Kompanija mora imati barem jednog zaposlenika. Kompanija mora imati barem jednog zaposlenika.
Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 90.000 KM Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 40.000 KM Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 19.000 KM
Kompanija mora imati barem 25.000 KM kapitala Kompanija mora imati pozitivan kapital. Kompanija mora imati pozitivan kapital.
Neto profitna marža komapnije mora biti barem 3% Neto profitna marža kompanije mora biti barem 1%. Neto profitna marža mora biti veća od -1%.
Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti AAA procjena vjerovatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 1,5%. Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti AA procjena vjerovatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 2,4%. Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti A procjena vjerojatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 3,5%.

Statistički modeli su sastavljeni na osnovu financijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata (zaduženost, likvidnost, uspješnost i efikasnost) kao i na osnovu negativnih događaja (stečaj, brisanje, blokada) u izabranom periodu.

Financijski pokazatelji, sa ciljem primjerenijeg poređenja ostvarenih vrijednosti među subjektima, normirani su u odnosu na veličinu sredstava ili cjelokupnih prihoda.

Kompanije koje zadovoljavaju kriterije i u provjeri su definirane kao izvrsne, mogu dobiti potvrdu bonitetne izvrsnosti u formi certifikata - međunarodno priznate oznake ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Ukoliko želite provjeriti da li i Vaša kompanija spada u bonitetno izvrsne i koji je njen bonitetni razred, pošaljite upit na info.ba@bisnode.com.

DODATNA VRIJEDNOST ZA SVE NOSIOCE CERTIFIKATA

 • promocija u vidu loga certificirane kompanije na stranici 
 • promocija u vidu loga certificirane kompanije u on-line aplikaciji boniteti.com

Bisnode kao najveći ponuđač pametnih podataka i analitike u Evropi, tokom svog rada i postojanja, zagovara transparentno i zakonito prikupljanje, obradu i distribuciju svih vrsta informacija koje se odnose na poslovno i ekonomsko okruženje, pri čemu slijedi smjernicu da je za funkcionalno i transparentno poslovno okruženje potrebna maksimalna transparentnost poslovnih podataka. U svakoj Bisnode ocjeni koriste se različiti indikatori i, shodno tome, svaka ocjena pokazuje različite poglede na poslovanje svake kompanije.

Metodologija za određivanje kreditnog rejtinga se zasniva na kombinaciji kvalitativnih standarda i statističkog modela. Analiza je obuhvatila subjekte sa najmanje dva zaposlena, ukupnim prihodom od najmanje 100.000 BAM i pozitivnim kapitalom. Statistički model procjenjuje vjerovatnoću negativnog događaja (blokada, insolventnost ili brisanje) subjekta u narednoj godini i osnova je za procjenu kreditnog rejtinga izvrsnosti. Završna ocjena za izvrsnost uzima u obzir dodatne kvalitativne standardne.

 

FINANSIJSKA OCJENA

Finansijska ocjena se izračunava na osnovu financijskih podataka koje ste dostavili agencijama FIA ili APIF, za prethodnu godinu. Financijski izvještaji su jedini osnov za izračunavanje financijske procjene.

Izračun finansijske ocjene temelji se na financijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresirane strane (banke, poslovni partneri, agencije za kreditni rejting, itd.). Svaki ovakav korisnik treba da kreira sopstveni način i metodologiju za potrebe svog pregleda. Analitička kuća Bisnode analizirala je mnoge varijable i za svoju metodologiju odabrala 6 ključnih pokazatelja koji odražavaju uspješnost i likvidnost kompanije.

Udio obaveza u finansiranju nam ukazuje na iznos sredstava koja se finansiraju iz stranog kapitala (eksterni izvor finansiranja). Što je pokazatelj viši, preduzeće više koristi tuđa sredstva u svom finansiranju (kratkoročne i dugoročne obaveze). Po pravilu, finansiranje iz eksternih izvora je jeftinije od finansiranja iz vlastitih izvora.

 

UOF = dugoročno rezervisanje i obaveze      x 100

             --------------------------------------

                         ukupna pasiva

 

Pokazatelj kratkoročne solventnosti nam pokazuje u kojoj mjeri kratkoročna sredstva pokrivaju kratkoročne obaveze. Što je pokazatelj viši, preduzeće lakše izmiruje svoje tekuće obaveze. Likvidnost je sposobnost preduzeća da u kratkom roku raspolaže dovoljnom količinom novčanih sredstava za podmirivanje dospjelih obaveza.

 

KS = (obrtna imovina)

        ________________

  (Kratkoročne obaveze)

 

Produktivnost ukupne imovine - pokazateljmjeri udio ukupnih prihoda u sredstvima i pokazuje nam iznos ukupnih prihoda koje je preduzeće ostvarilo raspolagajući vlastitim sredstvima. Što je koeficijent viši, preduzeće bolje posluje i u kraćem roku ostvaruje prihod. Što je poslovni obrt kraći, preduzeće je likvidnije i manja je vjerovatnoća da će imati probleme s likvidnošću. Kraći poslovni obrt znači da je preduzeću potrebno manje vremena da sredstva pretvori iz nelikvidnog u likvidno stanje.

 

ROA = (Ukupni prihod)

              ____________________

(sredstva iz posljednje godine + sredstva iz prethodne godine)/2

 

Naš proces raspodjele bodova u financijskoj ocjeni zasniva se na klasifikaciji kompanija unutar pojedinih uporedivih grupa, ili se bodovi dodjeljuju u odnosu na ostale u uporedivoj grupi. U prvom koraku, pojedinačna kompanija se klasificira u jednu od deset grupa prema kriterijima veličine imovine i u jednoj od deset grupa prema kriteriju veličine ukupnih prihoda. Prvu grupu predstavljaju najmanje kompanije ili kompanije sa najnižim primanjima, dok su u desetoj grupi najveće kompanije ili kompanije sa najvećim prihodima. Svrha klasifikacije je da se uporede međusobno uporedive kompanije - velike kompanije sa velikim, malim i malim.

Ovi pokazatelji predstavljaju centralni dio bonitetnog sistema, koji na kraju individualne vrijednosti pokazatelja normira i pretvara u sistem bodova. Sistem bodovanja je osnova za implementaciju ocjena. Zbog vrijednosti gore navedenih indikatora izvedenih iz bilansnih podataka određenu godinu, bodovnom sistemu je dodijeljen kreditni rejting od A do E.

 

DINAMIČNA OCJENA

Dinamična procjena je varijabilni dio bonitetne ocjene, uzima u obzir i prošle promjene u kompaniji, kao i tekuće, dnevne promjene u obračunu, tako da se može mijenjati dnevno. To je prediktivna procena da li će kompanija imati dužu blokadu ili ne. Dinamički rejting je označen sa ++, +, - i -.

Izvor podataka za dinamičku ocjenu su sljedeći pokazatelji:

 • Aktivnost;
 • Lokacija;
 • Profil kompanije;
 • Tužbe;
 • Blokade;
 • Navike plaćanja;
 • Finansijski podaci.

 

 

BISNODE CERTIFIKAT BONITETNE UZVRSNOSTI

Bisnode model ocjenjivanja bonitetne izvrsnosti uključuje širok spektar dostupnij informacija o kompaniji (ne samo finansijskih), već i blokade, tužbe, makroekonomske podatke, navike plaćanja, rizike vlasništva, itd. U modelu ocjenjivanja odabrano je i uključeno 70 statistički značajnih varijabli, koje su podijeljene u četiri seta, dok je analizirano preko 300 varijabli. Odabrane varijable su one koje, sa statističkom značajnošću, pokazuju varijabilnost default-a.

Model ocjenjivanja bonitetne izvrsnosti predviđa vjerojatnoću likvidnosti, insolventnosti (stečaj, prisilna nagodba, likvidacija, preventivno restrukturiranje) kompanije, uključivanje u popis poreznih obaveznika ili blokiranje duže od 90 dana u sljedećih 12 mjeseci.

Sastoji se od četiri modula:

 • Demografski modul koji uključuje podatke o profilu komapnije, kao što su dob, vrsta, aktivnost, broj zaposlenika u subjektu i tužbe. Ovaj modul također uključuje skupove podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, dob subjekta i broj otvorenih i zatvorenih TRR-ova u prošloj godini.
 • Financijski modul koji uključuje ključne stavke iz bilance, računa dobiti i gubitka te odabranih pokazatelja i njihovih trendova.
 • Modul navika plaćanja, koji uzima u obzir vremenski ponderiranu platnu disciplinu, udio predujmova i udjele u dužim kašnjenjima plaćanja prema podacima koje su dali partneri društva.
 • Blok modul, gdje su zabilježeni blokirani podaci za posljednjih 365 dana.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio bonitetnog sistema, koji, na kraju, individualne vrijednosti pokazatelja normira i pretvara u bodovni sistem. Sistem bodovanja je osnova za provedbu ocjene.

Bisnode Certifikat bonitetne izvrsnosti ne odražava samo sliku kompanije prema prošlogodišnjim financijskim podacima, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji, uz napredne analitičke algoritme, ukazuju na vjerovatnoću neuspjeha ili neuspjeha kompanije.

Steknite certifikat

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Forma Certifikat

Želite li steći certifikat?

Vaša narudžbenica je pravno obavezujuća. Naručitelj izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima o upotrebi proizvoda kao i sa Izjavom o zaštiti ličnih podataka i saglasan je da će se lični podaci ili drugi sa tim povezani podaci, sadržani u javnoj bazi za poslovni registar, objaviti na portalu bisnode.ba - poslovnoj stranici i sličnim proizvodima preduzeća Bisnode BH d.o.o. kao i vezanim kompanijama. Preduzeće Bisnode BH d.o.o. garantira da će podatke prikupiti, obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima i pravo da nas kontaktirate ako želite pogledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje lične podatke u bazi podataka našeg preduzeća. Data saglasnost vrijedi također i u slučaju promjene imena, odnosno sjedišta preduzeća Bisnode BH d.o.o. ili u slučaju prijenosa podataka na pravne nasljednike preduzeća. Podatke ćemo koristiti u sklopu poslovne mreže Bisnode BH d.o.o. i sličnih proizvoda.