CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI AAA

Bonitetna ocjena izvrsnosti predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost privrednih subjekata.
Prijava
check-mark-blue.png

Zasniva se na finansijskom izvještaju poslovnog subjekta za zadnju fiskalnu godinu

check-mark-blue.png

Predviđa sigurnost poslovanja subjekta u narednih dvanaest mjeseci

check-mark-blue.png

Poslovni subjekt može postići bonitetnu izvrsnost A, AA ili najviši AAA rejting

Certifikat bonitetne izvrsnosti je potvrda dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada, koji certificirane kompanije svrstava u sam vrh domaće privrede, stavljajući ih u ravnopravan položaj sa  kompanijama iz EU, jer se pri ocjenjivanju primjenjuje ista metodologija i dokazani kriteriji.

Biti nosilac certifikata bonitetne izvrsnosti jedno je od rijetkih priznanja kojim poduzeća dokazuju svojim potencijalnim partnerima da su odgovorno i kvalitetno vođeno poduzeća s kojima treba poslovati.

Bonitetnim certifikatom poslovni subjekti dodatno unaprijeđuju svoj ugled i potvrđuju povjerenje u domaćoj i inostranoj poslovnoj zajednici. Nosioci certifikata na taj način ističu dodatno povjerenje poslovnih partnera.

Certifikat mogu da dobiju samo provjerena preduzeća i on je međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Srebrna bonitetna izvrsnost

Srebrna bonitetna izvrsnost

Predstavlja nadprosječnu bonitetnu vrijednost kompanija koje tri godine uzastopno iskazuju jedan od razreda bonitetne izvrsnosti A, AA ili AAA.

Više o Srebrnoj bonitetnoj izvrsnosti

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost

Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja nadprosječnu vrijednost kompanije koja tri godine za redom iskazuje najvišu ocjenu izvrsnosti.

Više o Zlatnoj bonitetnoj izvrsnosti

Platinasta bonitetna izvrsnost

Platinasta bonitetna izvrsnost

Predstavlja nadprosječnu bonitetnu vrijednost kompanija koje imaju najvišu bonitetnu izvrsnost, Zlatni AAA tri godine zaredom.

Više o Platinastoj bonitetnoj izvrsnosti

Bisnode Tanúsítvány AAA minősítés

Zasniva se na finansijskim izvještajima subjekta za posljednju poslovnu godinu i služi za prognozu sigurnosti poslovanja u narednih dvanaest mjeseci.

Poslovni subjekt može da ostvari bonitetnu izvrsnost  A, AA ili AAA kao oznaku za:

 • A: poslovni subjekt spada u visoki razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
 • AA: poslovni subjekt spada u viši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;
 • AAA: poslovni subjekt spada u najviši razred bonitetne izvrsnosti u BiH;.

Poslovni subjekti s bonitetnom izvrsnošću imaju mali postotak vjerovatnoće da će u narednih 12 mjeseci zabilježiti neki od slijedećih događaja:

 • stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju
 • brisanje subjekta iz poslovnog registra
 • blokadu žiro računa subjekta duže od 60 dana bez prekida, odnosno duže od 90 dana bez prekida.

Iznad svega, ovo priznanje potvrda je dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji dobitnike ove nagrade svrstava u sam vrh domaće privrede, uz bok poduzećima iz Europske unije, jer se primjenjuju isti rigorozni i dokazani kriteriji.

Certificiranje kompanija je dugogodišnja međunarodna praksa koja nositeljima certifikata osigurava ugled i prednost u odabiru u odnosu na ostala poduzeća iz segmenta njihovog poslovanja. Ujedno, njihovim klijentima ili partnerima potvrđuje sigurnost poslovanja kako iz perspektive finansijske sposobnosti tako i iz perspektive odgovornog poslovanja. Posjedovanje Certifikata bonitetne izvrsnosti važno je u praktičnoj primjeni pri dokazivanju svojih kvaliteta i konkurentnosti zainteresiranim stranama, potencijalnim partnerima. Pri aktivnostima u promociji, pri davanju ponuda i razvoju raznih oblik partnerstva, takav dokument predstavlja izvanrednu dodatnu referencu.

KAKO ISKORISTITI CERTIFIKAT BONITETNE IZVRSNOSTI

 • identifikacija kvaliteta poslovanja i sigurnosti poslovnog partnerstva,
 • lakši pronalazak poslovnih partnera i investitora,
 • dodatna potvrda kvaliteta poslovanja kod prijave na tendere,
 • garancija kreditne sposobnosti,
 • promocija kvalitetnog poslovanja u vašim materijalima i u poslovnoj komunikaciji (memorandumi, mail, web),
 • direktna promocija i prepoznatljivost kompanije na domaćem i međunarodnom tržištu,
 • pristup najboljim kompanijama u svrhu kvalitetne poslovne saradnje.

Kompanije s bonitetnom izvrsnosti posluju nadprosječno i kod njih je manja vjerojatnoća da će iduće godine zabilježiti blokadu transakcijskog računa.

Da bi postala nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti, kompanija mora ispunjavati sljedeće standarde kvaliteta:

AAA AA A
Kompanija mora na tržištu biti prisutna minimalno 3 godine.  
Mora imati barem jednog zaposlenika. Kompanija mora imati barem jednog zaposlenika. Kompanija mora imati barem jednog zaposlenika.
Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 90.000 KM Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 40.000 KM Ukupni prihodi kompanije moraju biti veći od 19.000 KM
Kompanija mora imati barem 25.000 KM kapitala Kompanija mora imati pozitivan kapital. Kompanija mora imati pozitivan kapital.
Neto profitna marža komapnije mora biti barem 3% Neto profitna marža kompanije mora biti barem 1%. Neto profitna marža mora biti veća od -1%.
Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti AAA procjena vjerovatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 1,5%. Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti AA procjena vjerovatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 2,4%. Za kompanije s bonitetnom ocjenom izvrsnosti A procjena vjerojatnoće blokade računa u idućoj godini mora biti manja od 3,5%.

Statistički modeli su sastavljeni na osnovu financijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata (zaduženost, likvidnost, uspješnost i efikasnost) kao i na osnovu negativnih događaja (stečaj, brisanje, blokada) u izabranom periodu.

Financijski pokazatelji, sa ciljem primjerenijeg poređenja ostvarenih vrijednosti među subjektima, normirani su u odnosu na veličinu sredstava ili cjelokupnih prihoda.

Kompanije koje zadovoljavaju kriterije i u provjeri su definirane kao izvrsne, mogu dobiti potvrdu bonitetne izvrsnosti u formi certifikata - međunarodno priznate oznake ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.

Ukoliko želite provjeriti da li i Vaša kompanija spada u bonitetno izvrsne i koji je njen bonitetni razred, pošaljite upit na info.ba@bisnode.com.

DODATNA VRIJEDNOST ZA SVE NOSIOCE CERTIFIKATA

 • promocija u vidu loga certificirane kompanije na stranici 
 • promocija u vidu loga certificirane kompanije u on-line aplikaciji boniteti.com

Bisnode kao najveći ponuđač pametnih podataka i analitike u Evropi, tokom svog rada i postojanja, zagovara transparentno i zakonito prikupljanje, obradu i distribuciju svih vrsta informacija koje se odnose na poslovno i ekonomsko okruženje, pri čemu slijedi smjernicu da je za funkcionalno i transparentno poslovno okruženje potrebna maksimalna transparentnost poslovnih podataka. U svakoj Bisnode ocjeni koriste se različiti indikatori i, shodno tome, svaka ocjena pokazuje različite poglede na poslovanje svake kompanije.

Metodologija za određivanje kreditnog rejtinga se zasniva na kombinaciji kvalitativnih standarda i statističkog modela. Analiza je obuhvatila subjekte sa najmanje dva zaposlena, ukupnim prihodom od najmanje 100.000 BAM i pozitivnim kapitalom. Statistički model procjenjuje vjerovatnoću negativnog događaja (blokada, insolventnost ili brisanje) subjekta u narednoj godini i osnova je za procjenu kreditnog rejtinga izvrsnosti. Završna ocjena za izvrsnost uzima u obzir dodatne kvalitativne standardne.

 

FINANSIJSKA OCJENA

Finansijska ocjena se izračunava na osnovu financijskih podataka koje ste dostavili agencijama FIA ili APIF, za prethodnu godinu. Financijski izvještaji su jedini osnov za izračunavanje financijske procjene.

Izračun finansijske ocjene temelji se na financijskim pokazateljima koje u praksi koriste zainteresirane strane (banke, poslovni partneri, agencije za kreditni rejting, itd.). Svaki ovakav korisnik treba da kreira sopstveni način i metodologiju za potrebe svog pregleda. Analitička kuća Bisnode analizirala je mnoge varijable i za svoju metodologiju odabrala 6 ključnih pokazatelja koji odražavaju uspješnost i likvidnost kompanije.

Udio obaveza u finansiranju nam ukazuje na iznos sredstava koja se finansiraju iz stranog kapitala (eksterni izvor finansiranja). Što je pokazatelj viši, preduzeće više koristi tuđa sredstva u svom finansiranju (kratkoročne i dugoročne obaveze). Po pravilu, finansiranje iz eksternih izvora je jeftinije od finansiranja iz vlastitih izvora.

 

UOF = dugoročno rezervisanje i obaveze      x 100

             --------------------------------------

                         ukupna pasiva

 

Pokazatelj kratkoročne solventnosti nam pokazuje u kojoj mjeri kratkoročna sredstva pokrivaju kratkoročne obaveze. Što je pokazatelj viši, preduzeće lakše izmiruje svoje tekuće obaveze. Likvidnost je sposobnost preduzeća da u kratkom roku raspolaže dovoljnom količinom novčanih sredstava za podmirivanje dospjelih obaveza.

 

KS = (obrtna imovina)

        ________________

  (Kratkoročne obaveze)

 

Produktivnost ukupne imovine - pokazateljmjeri udio ukupnih prihoda u sredstvima i pokazuje nam iznos ukupnih prihoda koje je preduzeće ostvarilo raspolagajući vlastitim sredstvima. Što je koeficijent viši, preduzeće bolje posluje i u kraćem roku ostvaruje prihod. Što je poslovni obrt kraći, preduzeće je likvidnije i manja je vjerovatnoća da će imati probleme s likvidnošću. Kraći poslovni obrt znači da je preduzeću potrebno manje vremena da sredstva pretvori iz nelikvidnog u likvidno stanje.

 

ROA = (Ukupni prihod)

              ____________________

(sredstva iz posljednje godine + sredstva iz prethodne godine)/2

 

Naš proces raspodjele bodova u financijskoj ocjeni zasniva se na klasifikaciji kompanija unutar pojedinih uporedivih grupa, ili se bodovi dodjeljuju u odnosu na ostale u uporedivoj grupi. U prvom koraku, pojedinačna kompanija se klasificira u jednu od deset grupa prema kriterijima veličine imovine i u jednoj od deset grupa prema kriteriju veličine ukupnih prihoda. Prvu grupu predstavljaju najmanje kompanije ili kompanije sa najnižim primanjima, dok su u desetoj grupi najveće kompanije ili kompanije sa najvećim prihodima. Svrha klasifikacije je da se uporede međusobno uporedive kompanije - velike kompanije sa velikim, malim i malim.

Ovi pokazatelji predstavljaju centralni dio bonitetnog sistema, koji na kraju individualne vrijednosti pokazatelja normira i pretvara u sistem bodova. Sistem bodovanja je osnova za implementaciju ocjena. Zbog vrijednosti gore navedenih indikatora izvedenih iz bilansnih podataka određenu godinu, bodovnom sistemu je dodijeljen kreditni rejting od A do E.

 

DINAMIČNA OCJENA

Dinamična procjena je varijabilni dio bonitetne ocjene, uzima u obzir i prošle promjene u kompaniji, kao i tekuće, dnevne promjene u obračunu, tako da se može mijenjati dnevno. To je prediktivna procena da li će kompanija imati dužu blokadu ili ne. Dinamički rejting je označen sa ++, +, - i -.

Izvor podataka za dinamičku ocjenu su sljedeći pokazatelji:

 • Aktivnost;
 • Lokacija;
 • Profil kompanije;
 • Tužbe;
 • Blokade;
 • Navike plaćanja;
 • Finansijski podaci.

 

 

BISNODE CERTIFIKAT BONITETNE UZVRSNOSTI

Bisnode model ocjenjivanja bonitetne izvrsnosti uključuje širok spektar dostupnij informacija o kompaniji (ne samo finansijskih), već i blokade, tužbe, makroekonomske podatke, navike plaćanja, rizike vlasništva, itd. U modelu ocjenjivanja odabrano je i uključeno 70 statistički značajnih varijabli, koje su podijeljene u četiri seta, dok je analizirano preko 300 varijabli. Odabrane varijable su one koje, sa statističkom značajnošću, pokazuju varijabilnost default-a.

Model ocjenjivanja bonitetne izvrsnosti predviđa vjerojatnoću likvidnosti, insolventnosti (stečaj, prisilna nagodba, likvidacija, preventivno restrukturiranje) kompanije, uključivanje u popis poreznih obaveznika ili blokiranje duže od 90 dana u sljedećih 12 mjeseci.

Sastoji se od četiri modula:

 • Demografski modul koji uključuje podatke o profilu komapnije, kao što su dob, vrsta, aktivnost, broj zaposlenika u subjektu i tužbe. Ovaj modul također uključuje skupove podataka kao što su pravni oblik, regija, općina, dob subjekta i broj otvorenih i zatvorenih TRR-ova u prošloj godini.
 • Financijski modul koji uključuje ključne stavke iz bilance, računa dobiti i gubitka te odabranih pokazatelja i njihovih trendova.
 • Modul navika plaćanja, koji uzima u obzir vremenski ponderiranu platnu disciplinu, udio predujmova i udjele u dužim kašnjenjima plaćanja prema podacima koje su dali partneri društva.
 • Blok modul, gdje su zabilježeni blokirani podaci za posljednjih 365 dana.

Ovi pokazatelji predstavljaju središnji dio bonitetnog sistema, koji, na kraju, individualne vrijednosti pokazatelja normira i pretvara u bodovni sistem. Sistem bodovanja je osnova za provedbu ocjene.

Bisnode Certifikat bonitetne izvrsnosti ne odražava samo sliku kompanije prema prošlogodišnjim financijskim podacima, već uključuje i ogroman skup statistički relevantnih i ažurnih podataka koji, uz napredne analitičke algoritme, ukazuju na vjerovatnoću neuspjeha ili neuspjeha kompanije.

1. Uvodne odredbe

Izdavatelj i nositelj proizvoda je Bisnode BH d.o.o., Vrazova 8, Sarajevo (u daljnjem tekstu: nositelj).

Opštim uslovima za dobijanje i korištenje proizvoda uređuju se pravni odnosi između nositelja i naručitelja. Naručitelji su dužni potpuno se pridržavati opštih uslova, kao i obaveza i ograničenja, kao što je definisano u nastavku.

2. Značenje izraza

Certifikat bonitetne izvrsnosti (u daljnjem tekstu: certifikat) – označava sve proizvode za koje vrijede predmetni opšti uslovi:

 • Bonitetna izvrsnost kojom nositelj svake godine certificira poslovne subjekte koji su svojim radom zaslužili ocjene A, AA i AAA te
 • Srebrna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među kompanijama koje bonitetnu izvrsnost A, AA ili AAA iskazuju već tri godine zaredom.
 • Zlatna bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među kompanijama koje bonitetnu izvrsnost najvišeg AAA razreda iskazuju već tri godine zaredom.
 • Platinasta bonitetna izvrsnost koja predstavlja natprosječnu bonitetnu vrijednost među kompanijama koje zlatnu bonitetnu izvrsnost iskazuju već tri godine zaredom.


Zaštitni znak Bonitetna izvrsnost (u daljnjem tekstu: Zaštitni znak) – uključuje vizuelne elemente A, AA i AAA, natpis Bonitetna izvrsnost na jednom od službenih jezika BiH, engleskom i/ili njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Srebrna bonitetna izvrsnost - uključuje vizuelne elemente AAA u srebrnoj boji, natpis Srebrna izvrsnost na jednom od službenih jezika BiH, engleskom i/ili njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Zlatna bonitetna izvrsnost – uključuje vizuelne elemente AAA u zlatnoj boji, natpis Zlatna izvrsnost na jednom od službenih jezika BiH, engleskom i/ili njemačkom jeziku, godinu certifikacije.

Zaštitni znak Platinasta bonitetna izvrsnost – uključuje vizuelne elemente AAA u "platinastoj" boji, natpis Platinasta izvrsnost na jednom od službenih jezika BiH, engleskom i/ili njemačkom jeziku, godinu certifikacije i "pet zvjezdica".

Licenca za korištenje zaštitnog znaka (u daljnjem tekstu: Licenca) - korisnik koji je kupovinom paketa Exclusive stekao pravo na korištenje zaštitnog znaka. Zaštitni znak koristi za vlastite potrebe, i to na pretpakiranim proizvodima, u različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama, u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima, na elektroničkim materijalima: e-pošta, web.

3. Predmet

Sadržaj opšti uslova korištenja certifikata od strane nositelja korištenje je usluga opisanih u priručnicima i brošurama koje su dio usluga pojedinog proizvoda.

4. Uslovi za sticanje Certifikata bonitetne izvrsnosti

Certifikate može dobiti samo kompanija koja ispunjava uslove za sticanje A, AA ili AAA certifikata bonitetne izvrsnosti ili kompanija koja ispunjava uslove za sticanje srebrnog, zlatnog ili platinastog certifikata bonitetne izvrsnosti.

Koje kompanije ispunjavaju uslove za sticanje certifikata utvrđuje nositelj na temelju izvršene finansijske analize kompanija.

5. Pravo na korištenje Zaštitnog znaka

Zaštitni je znak vlasništvo kompanije Bisnode i smije se koristiti samo u skladu s predmetnim opštim uslovima.

Naručitelj stiče pravo na korištenje zaštitnog znaka u sljedećim slučajevima:

 1. uvršten je na popis vlasnika certifikata Bisnode bonitetne izvrsnosti za pojedinu godinu i
 2. naruči paket E-paket i kupi pravo na upotrebu vektorskog logotipa i korištenje Zaštitnog znaka ili naruči pakete Standardni, Poslovni, Srebrni, Zlatni ili Platinasti.

Ako naručitelj ispunjava uslove navedene u prethodnom članku, stiče pravo, ali nema obavezu, na korištenje Zaštitnog znaka.

6. Početak ugovornog odnosa

Ugovorni odnos nastaje na temelju:

 • telefonske ili internetske narudžbe koju nositelj i naručitelj potvrđuju tako da nositelj naručitelju elektronskom poštom šalje ispravno ispunjenu narudžbenicu ili
 • na temelju ispravno ispunjenje narudžbenice.

Ako je nositelj naručitelju poslao ponudu u elektronskom obliku, ugovor je sklopljen u trenutku kad nositelj primi potvrdu naručitelja, koja sadrži izjavu naručitelja, da prihvata ponudu.

Naručitelj ima pravo u roku od 7 dana od sklapanja ugovornog odnosa odustati od ugovora i to pisanom obavijesti poslanom preporučenom poštom.

U tom slučaju naručitelj se obavezuje da će na temelju izdanog računa nositelja podmiriti sve troškove koji će nastati do dana prestanka ugovornog odnosa.

7. Trajanje ugovornog odnosa

Ugovorni odnos traje jednu godinu.

Ugovorni odnos ne može se prekinuti prije isteka dogovorenog roka, osim u slučaju ozbiljnih kršenja jedne ili druge strane.

U slučaju da je tako dogovoreno, ugovorni se odnos na kraju fiksnog razdoblja automatski produžuje, ako naručitelj najkasnije 15 dana prije kraja fiksnog razdoblja nositelju ne pošalje zahtjev za prekid ugovornog odnosa. Naručitelj mora na vrijeme poslati zahtjev za prekid na elektronsku adresu nositelja info.ba@bisnode.com.

Bez obzira na prethodnu stavku, ugovorni se odnos prekida ako naručitelj više ne ispunjava uslove za dobijanje naručenog certifikata bonitetne izvrsnosti.

Kad se dogovori automatsko produženje ugovornog odnosa, nositelj se obavezuje da će naručitelja elektronskom poštom 30 dana prije isteka fiksnog razdoblja, odnosno prilikom dolaska finansijskih analiza, obavijestiti o isteku ugovornog odnosa, o tome ispunjava li još uvijek uslove za sticanje certifikata, jednakog ili drugačijeg, i o tome da će se ugovorni odnos automatski produžiti ako ga naručitelj na vrijeme ne otkaže.

8. Obaveze ugovornih strana

Nositelj se obavezuje da će naručitelju osigurati materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka, i to putem elektronske pošte ili na USB-u poslanom preporučenom poštom i da će mu u roku od 20 dana od sklapanja ugovornog odnosa na adresu kompanije dostaviti sadržaj naručenog paketa.

Naručitelj se obavezuje da će prije početka korištenja Zaštitnog znaka nositelju poslati na potvrdu sve materijale koji uključuju Zaštitni znak, i to na elektronsku adresu nositelja o kojoj nositelj naknadno informiše naručitelja.

9. Povreda pravila korištenja

Nositelj zadržava pravo da u slučaju sumnje na zloupotrebu, koja predstavlja povredu opštih uslova, ograniči ili prekine korištenje proizvoda, a protiv kršitelja prava intelektualnog vlasništva i ostalih propisa poduzme mjere u skladu sa zakonom.

U slučaju povrede pravila korištenja proizvoda, nositelj zadržava pravo na sljedeće mjere protiv kršitelja:
 • pisana ili usmena opomena – u slučaju opomene naručitelj mora u roku od 48 sati ispraviti greške u korištenju Zaštitnog znaka;
 • privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka;
 • trajno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i raskid ugovora.

Postupak nositelja u slučaju povrede u korištenju:

 1. U slučaju sumnje na povredu pravila korištenja, ovlaštena će osoba kontaktirati naručitelja i dobiti informacije o načinu korištenja usluge i razlozima za eventualno odstupanje od pravila korištenja usluge te u slučaju neutemeljenih razloga izdati pisanu ili usmenu opomenu naručitelju.
 2. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će uvesti privremeno oduzimanje prava na korištenje Zaštitnog znaka i tako onemogućiti daljnju zloupotrebu korištenja proizvoda.
 3. U slučaju daljnjih povreda, nositelj će naručitelju poslati pisano upozorenje prije trajnog oduzimanja prava na korištenje Zaštitnog znaka i prekida ugovornog odnosa. Nakon ponovne povrede pravila nositelj će pokrenuti postupak raskida ugovora uz obavijest naručitelju.

Bez obzira na gore navedene mjere, naručitelj je dužan na temelju izdatog računa nositelja u cijelosti namiriti obaveze iz ugovornog odnosa.

Nositelj zadržava pravo da protiv kršitelja poduzme mjere u skladu sa zakonodavstvom. Naručitelj je odgovoran za svu štetu koja nastane nositelju ili osobama koje su s njim povezane ili drugim naručiteljima zbog povrede pravila o korištenju Zaštitnog znaka.

10. Cjenovnik, troškovi usluga i E-račun

Cjenovnik određuje nositelj.

Cijene su navedene u EUR ili KM i bez PDV-a.

U slučaju da naručitelj ne ispunjava svoje obaveze po ugovoru i ovim opštim uslovima, nositelj uz zatezne kamate ima pravo na povrat troškova za opomene po cjenovniku nositelja i na povrat svih ostalih troškova eventualne (izvansudske i sudske) naplate u njihovom stvarnom opsegu, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove upita, advokatske i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate. U svim vrstama sudskih postupaka, uključujući postupke zbog insolventnosti (prisilna nagodba, stečaj) i postupcima prestanaka pravne osobe, naručitelj je dužan uz troškove sudskog postupka nositelju podmiriti i advokatske troškove, troškove upita i ostale troškove (izvansudske i sudske) naplate.

Naručitelj ovlašćuje nositelja da u slučajevima kad je to potrebno za izvršenje ovog ugovora posreduje podatke u vezi s ovim ugovorom trećim osobama i izvrši sve upite kod nadležnih državnih i ostalih tijela, banaka, štedionica i ostalih finansijskih organizacija i navedenim subjektima dozvoljava da nositelju posreduju zahtijevane podatke. Naručitelj nadalje izričito dopušta da nositelj izvrši upite i dobije podatke o njegovim ličnim i ostalim podacima, između ostalog o poslu, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udjelima, dionicama i ostalim vrijednosnim papirima, brojevima računa u bankama i institucijama za platni promet te o ostaloj njegovoj imovini, prebivalištu, poreznom broju i ostalim podacima kod drugih upravitelja zbirkama podataka, ako ih nositelj nema, odnosno ako ih nije nositelju lično posredovao, a ti su podaci potrebni za postizanje svrhe ovih opštih uslova i sklopljenog ugovora.

Nositelj će lične i ostale podatke izbrisati iz svojih zbirki podataka kad se postigne svrha ugovora, odnosno kad prođe rok propisan za čuvanje tih podataka.

Naručitelj se izričito slaže da se račun izdaje i šalje u elektronskom obliku na elektronsku adresu koju on odredi. Naručitelj može zatražiti i primitak e-računa u elektronskom obliku u internetskoj banci korisnika. Primanje e-računa u elektronskom obliku može zatražiti naručitelj koji je komitent/stranka banke koja omogućava primanje e-računa i istovremeno je korisnik internetske ili elektroničke banke.

11. Tehnički uslovi

Naručitelj je sam odgovoran za raspolaganje odgovarajućom internetskom stranicom i ostalim internetskim interfejsom koji omogućava postavljanje certifikata i ostalih materijala koje sadrži naručeni paket.

Nositelj osigurava odgovarajuću opremu samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za nepravilnosti ili nezakonitosti nastale zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja naručitelja.

Nositelj nije odgovoran ni za kakvu neposrednu ili posrednu štetu niti neugodnosti koje bi mogle nastati kod naručitelja zbog eventualnih tehničkih problema.

12. Pomoć u korištenju proizvoda

Nositelj će tokom redovnog radnog vremena osigurati besplatnu pomoć i savjetovanje vezano na korištenje proizvoda, i to telefonski i/ili elektronskom poštom

13. Pravila korištenja certifikata Bonitetne izvrsnosti

Naručitelji ne smiju ni na koji način intervenirati na Zaštitni znak, u smislu mijenjanja ili prepravljanja, isto tako ga ne smiju registrovati kao Zaštitni znak ili dio Zaštitnog znaka u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Naručitelj koji dobije licencu, sav materijal potreban za korištenje Zaštitnog znaka dobija u vektorskom obliku, e-mailom ili na USB-u poslanom preko dostavne službe.

Naručitelj se obavezuje da će Zaštitni znak koristiti sa pripadajućom godinom i samo za vlastite potrebe:

 • na pretpakiranim proizvodima
 • u različitim objavama, katalozima, brošurama, uputama,
 • na poslovnim dopisima,
 • na fakturama,
 • u oglasima, reklamnim filmovima, videozapisima i audiozapisima,
 • na elektronskim materijalima: e-pošta, internet stranica i natpisi,
 • na društvenim mrežama,
 • na sajmovima i izložbama.

Zaštitni znak može koristiti i nakon isteka razdoblja certifikacije, ali uz obavezno dopisivanje godine prošle certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: ako naručitelj godine 2017. koristi zaštitni znak koji se odnosi na certifikaciju 2016. godine, mora pored zaštitnog znaka u primjerenoj veličini navesti 2016. godinu).

Naručitelj se obvezuje da će prilikom korištenja Zaštitnog znaka za pojedino razdoblje certifikacije nakon isteka tog razdoblja koristiti Zaštitni znak s onom bonitetnom ocjenom koju je u skladu s metodologijom nositelja ostvario u pojedinom razdoblju certifikacije (na primjer i radi izbjegavanja nedoumica: naručitelj je u razdoblju certifikacije za 2016. godinu postigao AAA bonitetnu izvrsnost, a u razdoblju certifikacije za 2017. godinu ostvaruje AA bonitetnu izvrsnost, može koristiti Zaštitni znak u kojem su stilizovana slova AAA samo uz odgovarajuće navođenje godine, to je u konkretnom slučaju 2016.).

14. Zaštita i korištenje (ličnih) podataka

Nositelj se obvezuje da će lične podatke obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom.

Da bismo u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu ličnih podataka spriječili neovlašteni pristup ličnim podacima ili njihovo otkrivanje, očuvali tačnost ličnih podataka i osigurali njihovo odgovarajuće korištenje, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu ličnih podataka.

Sve lične podatke obrađujemo u skladu s odredbama zakona koji uređuje zaštitu ličnih podataka.

15. Autorskopravna zaštita podataka

Naručitelj potvrđuje da je upoznat s uputstvima i pravilima korištenja proizvoda i da će poštovati pravila i propise, prije svega u vezi s autorskopravnom zaštitom.

16. Prestanak ugovornog odnosa

Ugovorni odnos prestaje nakon isteka dogovorenog razdoblja.

Ugovorni odnos prestaje i u slučaju da naručitelj izgubi pravo na korištenje zaštitnog znaka, a to se može dogoditi u sljedećim slučajevima:

 • naručitelj – pravna osoba prestane postojati ili je u postupku insolventnosti;
 • s danom blokade TRR-a kompanije;
 • ako se certifikat Bonitetne izvrsnosti koristi na način koji nije usklađen s opštim uslovima nositelja ili u materijalima koje nije odobrio nositelj.

Naručitelj mora najkasnije 3 dana nakon gubitka prava na korištenje Zaštitnog znaka na svoj trošak Zaštitni znak maknuti iz svih materijala i komunikacija i mora ga prestati koristiti.

Sadržaj svakog paketa ostaje na korištenje naručitelju i nakon isteka ugovornog odnosa, no to ne vrijedi za e-natpis – za potpise elektronske pošte i internetskih stranica kompanije (bh.jezici+eng+njem) te objave logotipa na www.bisnode.ba/aaa, koji se ukidaju nakon jedne godine.

17. Promjena općih uvjeta

Nositelj zadržava pravo da bilo kada bez najave ukine ili promijeni bilo koji od ovdje navedenih opštih uslova. Nositelj se obvezuje da će o eventualnim bitnim promjenama opštih uslova naručitelja obavijestiti na uobičajeni način.

18. Rješavanje sporova

Eventualne sporove koji bi proizašli iz pravnog odnosa ili u vezi s njim, strane će rješavati sporazumno, a ako to neće biti moguće, nadležan je sud u Sarajevu.

19. Vrijednost opštih uslova

Opšti uslovi vrijede od 01. 06. 2018.

 

 

 

Provjerite da li se Vaša kompanija može označiti certifikatom bonitetne izvrsnosti!

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Forma Certifikat

Provjerite da li se Vaša kompanija može označiti certifikatom bonitetne izvrsnosti!

Vaša narudžbenica je pravno obavezujuća. Naručitelj izjavljuje da je upoznat sa Opštim uslovima o upotrebi proizvoda kao i sa Izjavom o zaštiti ličnih podataka i saglasan je da će se lični podaci ili drugi sa tim povezani podaci, sadržani u javnoj bazi za poslovni registar, objaviti na portalu bisnode.ba - poslovnoj stranici i sličnim proizvodima preduzeća Bisnode BH d.o.o. kao i vezanim kompanijama. Preduzeće Bisnode BH d.o.o. garantira da će podatke prikupiti, obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima i pravo da nas kontaktirate ako želite pogledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje lične podatke u bazi podataka našeg preduzeća. Data saglasnost vrijedi također i u slučaju promjene imena, odnosno sjedišta preduzeća Bisnode BH d.o.o. ili u slučaju prijenosa podataka na pravne nasljednike preduzeća. Podatke ćemo koristiti u sklopu poslovne mreže Bisnode BH d.o.o. i sličnih proizvoda.