Lični podaci u Bisnodeu

Naša politika
Čuvamo vašu privatnost

Čuvamo vašu privatnost

Politika Grupe upravlja svime što radimo

Bisnode se pridržava politike o privatnosti na nivou Grupe Bisnode, koja se zasniva na pridržavanju strogog etičkog kodeksa. Mi štitimo potrebu pojedinca za ličnom privatnosti:

 • vođenjem poslovnog imenika i imenika kupaca s utvrđenim svrhama: za marketing i za olakšavanje kontakata u poslovanju i s kupcima;
 • obradom adekvatnih i relevantnih ličnih podataka o rukovodiocima i drugim zaposlenicima koji već imaju lične podatke objavljene u imenicima, u Uredu za registraciju trgovačkih društava ili SCB ili koji su, kroz svoj rad, direktno registrirani u Bisnodeu;
 • ne obrađujući osjetljive ili privatne lične podatke;
 • posjedovanjem aktivne NIX funkcije tako da svaki registrirani pojedinac ili preduzeće ima pravo da odbije direktni marketing;
 • zahtijevajući da direktni marketing koji sadrži lične podatke dobivene iz Bisnodea uvijek navodi Bisnode kao izvor adrese;
 • ne objavljujući informacije ako Bisnode sumnja da bi se one mogle koristiti u suprotnosti s navedenim svrhama Bisnodea i, na taj ili na drugi način, kršiti privatnost pojedinca;
 • aktivno saopćavajući na koji to način mi upravljamo ličnim podacima u anketama, direktno kroz naš ili direktni marketing drugih, a indirektno putem oglašavanja i na internetu;
 • održavanjem napredne i savremene tehničke sigurnosti prilikom obrade ličnih podataka;
 • posjedovanjem brze i efikasne korisničke službe za ažuriranje, ispravljanje, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji su lažni ili nepotpuni;
 • uspostavljanjem postupaka za obradu izvadaka;
 • imenovanjem kvalificiranog predstavnika za lične podatke.