POSLOVNA ETIKA

Mi poslujemo odgovorno

Pridržavamo se najviših standarda poslovne etike

U Bisnodeu znamo da posao nije samo praćenje lokalnih zakona i propisa, već i podržavanje dobro utvrđenih i široko prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima i etičkim standardima. Vjerujemo da je, s obzirom na povjerenje koje naši klijenti imaju u nas, bitno da se pridržavamo najviših standarda poslovne etike i da odgovorno poslujemo.

 

Privatnost i autorska prava

Privatnost i autorska prava

Transparentnost zahtijeva jasne smjernice

Bisnode radi na promociji transparentnog informacijskog društva i uvjeren je da prava informacija povećava efikasnost u društvu i stvara mogućnosti za poslovanje. Zaštititi privatnost i sigurnost informacija istovremeno je od najveće važnosti i jedan je od temelja slobode informiranja. Djelujemo u skladu sa sljedećim principima:

 • Mi uvijek odmjeravamo javni interes naspram privatnim potrebama pojedinca ili kompanije.
 • Osiguravamo, koliko je to moguće, da su informacije koje pružamo ažurne, tačne i relevantne.
 • Kontinuirano radimo kako bismo osigurali da ne šaljemo informacije pojedincima i grupama koje ne djeluju u skladu s našim principima.
 • Ne dopuštamo krakoročnim finansijskim interesima da zasjene naše poštovanje prava pojedinca na privatnost.
 • Mi procjenjujemo i odgovaramo na reakcije i mišljenja usmjerena na način na koji postupamo s pitanjima privatnosti.
 • Mi uvijek pažljivo zaštitimo podatke od krađe i zloupotrebe.
Korupcija, mito i darovi

Korupcija, mito i darovi

Nulta tolerancija i preventivne mjere

Bisnode ima politiku nulte tolerancije protiv svih oblika korupcije i djeluje aktivno kako bi se osiguralo da se oni ne pojavljuju unutar kompanije.

 • Korupcija se odnosi na zloupotrebu položaja povjerenja za svoju korist ili korist kompanije, naprimjer kroz korištenje mita.
 • Ponuda, obećavanje ili davanje mita su strogo zabranjeni, kao i traženje, prihvaćanje obećanja ili primanje mita.
 • Mito je dar ili druga korist koja bi mogla utjecati na neku drugu osobu, kao dio njihovog zaposlenja ili dužnosti, kako bi osoba koja je dala mito imala prednost.
 • Korupcija također uključuje iznuđivanje, davanje prednosti, nepotizam, prevaru, sukob interesa i pronevjeru.
 • Druge zloupotrebe vlasti, nepažnje i loše upravljanje se također može posmatrati kao korupciju.
Konkurencija i antimonopolizam

Konkurencija i antimonopolizam

Poslovna etika i odgovornost u fokusu

Nastojimo povećati tržišne udjele i osvojiti lojalnost naših kupaca, ali nikada nećemo ugroziti poslovnu etiku i odgovornost. Bisnode se pridržava zakona protiv monopola i tržišnoj konkurenciji na tržištima u kojima poslujemo.

 • Bisnode ne pravi sporazume protiv konkurencije.
 • Koristimo iskrene metode kada poslujemo s klijentima, dobavljačima i drugim partnerima.
 • Sarađujemo s tijelima za zaštitu tržišne konkurencije.
 • Osiguravamo da su naši zaposlenici upoznati sa zakonima i politikama tržišne konkurencije.

Naši zaposlenici rade u najboljem interesu kompanije i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi se mogle smatrati favoriziranjem kompanija, organizacija, pojedinaca ili drugih zainteresiranih strana na Bisnodeov trošak.

 • Naši zaposlenici moraju izbjegavati sve vrste aktivnosti koje krše interese kompanije ili nepovoljno utječu na njenu diskreciju ili integritet.
 • Bisnode nema političke pripadnosti, a sredstva preduzeća nisu korištena za podršku političkih kampanja ili za druge političke svrhe.
Računovodstvo i finansijsko izvještavanje

Računovodstvo i finansijsko izvještavanje

Mi se pridržavamo važećih zakona i propisa

Bisnode se pridržava općeprihvaćenih računovodstvenih principa (GAAP). Cilj nam je pravovremeno pružati transparentne i tačne informacije. Naše računovodstvo je u skladu s primjenjivim zakonima i propisima, a finansijski podaci se prenose u skladu s važećim zakonima i drugim direktivama.

Bisnodeovi zaposlenici ne smiju širiti ili zloupotrijebiti povjerljive informacije, poput informacija koje nisu javne o poslovnim aktivnostima kompanije Bisnode, strategijama, poslovnim transakcijama, poslovnim planovima ili poslovnim procesima. Gdje je to relevantno, Bisnode zahtijeva od zaposlenika i drugih ljudi koji obavljaju poslove u ime Bisnodea da potpišu ugovor o povjerljivosti, čija se važnost proteže izvan dužine perioda zaposlenja ili imenovanja.

Poštovanje ljudi i ljudskih prava

Poštovanje ljudi i ljudskih prava

Preuzimamo odgovornost za naše zaposlenike

 • Bisnode podržava Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i prihvata odgovornost koju imamo prema svojim zaposlenicima i zajednicama u kojima djelujemo.
 • Naši zaposlenici moraju imati sigurno i zdravo radno okruženje koje kontinuirano nastojimo da poboljšamo.
 • Bisnode ima za cilj privući, razvijati i zadržati kvalificirane i motivirane zaposlenike koji dijele naše vrijednosti u profesionalnom radnom okruženju.
 • Nikad ne zapošljavamo nikog mlađeg od 15 godina i pridržavamo se viših zakonskih granica za radnu dob gdje god je to primjenjivo.
 • Nudimo svim pojedincima iste mogućnosti bez obzira na boju kože, spol, nacionalnost, vjeru, etničku pripadnost ili bilo koju drugu prepoznatljivu osnovu.
 • Sloboda udruživanja se primjenjuje u čitavom Bisnodeu.
 • Bisnodeova imovina, materijalna i nematerijalna se ne smije upotrebljavati za ličnu korist ili za dobrobit bilo koje treće strane.