UPRAVLJANJE ODRŽIVOSTI

Mi promoviramo razvoj održivog društva

Naš rad s održivosti

Svjesni smo da odluke koje činimo u našem poslovanju utječu na svijet oko nas: društvo, ljude i okoliš. Zato je bez sumnje da je rad u skladu s globalnim načelima i smjernicama sastavni dio našeg poslovanja.

Bisnode se pridržava deset smjernica Ujedinjenih naroda za kompanije koje se odnose na ljudska prava, pitanja radnog prava, okoliš i korupciju.

Bisnode od 2015. primjenjuje smjernice Global Reporting Initiatives (GRI) za izvještavanje o održivosti i izvještaje pod nivoom C.

Poslovna etika

Poslovna etika

Smjernice za cijelu grupu

Ako želimo osvojiti povjerenje naših klijenata, svi u Bisnodeu se moraju pridržavati najviših standarda poslovne etike. To vrijedi za zaposlenike, konsultante i vanjske partnere, kao i za menadžment, direktore i upravni odbor.

 • Imamo politiku nulte tolerancije protiv svih oblika korupcije i aktivno radimo kako bismo osigurali da se korupcija ne pojavljuje unutar kompanije.
 • Bisnode nema političke pripadnosti, a sredstva preduzeća nisu korištena za podršku političkih kampanja ili za bilo koju drugu političku svrhu.
 • Bisnode se pridržava zakona o borbi protiv monopola i tržišnoj konkurenciji na tržištima u kojima poslujemo.

 

Naši principi poslovne etike

Okoliš

Okoliš

Dugoročno i proaktivno

Bisnode Švedska uvijek nastoji osigurati održivo visoku i stabilnu dobit, ali nikada na štetu okoliša. Naše inicijative za upravljanje okolišem bit će proaktivne i inovativne, a mi ćemo biti model za naše klijente, dobavljače i partnere.

Pridonijet ćemo održivom društvu u kojem ćemo razmotriti i trenutne potrebe i potrebe budućih generacija.

 • U skladu smo s primjenjivim zakonima, propisima i pravilima u našem radu na području zaštite okoliša.
 • Naši se okolišni ciljevi mjere i kontinuirano ih pratimo.
 • Rad na zaštiti okoliša je sastavni dio svakodnevnih poslova.

 

Saznajte više

Kodeks ponašanja za dobavljače

Kodeks ponašanja za dobavljače

Jasni zahtjevi u brojnim područjima

Bisnode očekuje od svih dobavljača da se pridržavaju našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače i da proaktivno i sistematski rade kako bi osigurali da ga provode i svi podizvođači naših dobavljača. Kodeks ponašanja kompanije Bisnode propisuje minimalne zahtjeve za poslovnu etiku, utjecaj na okoliš, radne uslove, ljudska prava, zdravlje i sigurnost.

 • Kodeks ponašanja je uključen u sve glavne ugovore.
 • Zahtijevamo od dobavljača da se pridržavaju zakona i propisa.
 • Naši dobavljači moraju podržavati i poštovati ljudska prava.


Saznajte više

Radno okruženje

Radno okruženje

Naši zaposlenici su ključ za budućnost

Cilj nam je biti atraktivan poslodavac i kontinuirano radimo na razvoju i zadržavanju kvalificiranih i motiviranih zaposlenika. Aktivnosti unutar naše organizacije se provode bez izuzetka u pozitivnom i profesionalnom radnom okruženju koje promovira zdravlje i sigurnost zaposlenika.

 • Ne toleriramo bilo kakav oblik zlostavljanja ili uznemiravanja, bez obzira na pozadinu.
 • Primjenjujemo jednaku platu i druge uslove za jednaku vještinu i rad.
 • Inicijative našeg radnog okruženja obuhvataju i fizičko i psihosocijalno okruženje.

Saznajte više