Novosti

Kako planirati uspješnu 2020. godinu (prvi dio)

12 dec 2019

Novembarski dani najavljuju dolazak zime i kraj godine. Ovo je za kompanije vrijeme za planiranje, gledajući svoje ciljeve za sljedeću godinu. Znate li već u kojem smjeru ide vaša kompanija i kako ćete stići do tamo? Na prvi pogled jednostavno pitanje koje ne mora nužno imati konačan odgovor. U dva dijela podijelit ćemo s vama savjete kako uspješno planirati 2020. godinu!
 
Planiranje je stalan proces zamišljanja i koordiniranja ciljeva i pronalaženja načina za njihovo postizanje. No, kako bismo postigli postavljene ciljeve što uspješnije, potreban nam je dobar plan, temeljen na preliminarnoj analizi postojećeg stanja i pouzdanoj procjeni potencijala. Nažalost, neizvjesnost koja proizlazi iz brzih promjena u poslovanju ne može se u potpunosti izbjeći, ali se njezine posljedice mogu značajno umanjiti strateškim planiranjem.
 

Za vas smo pripremili nekoliko savjeta za planiranje, kako bi 2020. bila efikasna i uspješna.

 

Koje bi strategije kompanija trebala koristiti prilikom planiranja?

Da bi 2020. bila uspješna, danas se moraju donijeti ispravne odluke. Započnite jednostavno s pregledom slijedećeg:
  • šta se događalo godine ove godine,
  • šta bismo mogli promijeniti i poboljšati za ubuduće,
  • koje smo ciljeve postavili i jesmo li ih postigli ili otkriti zašto ih nismo postigli.
Tada budite sigurni da znate gdje želite ići s poslom u narednoj godini. Pratite svoju financijsku situaciju i pregledajte sve aktivnosti, uključujući prodaju i marketing i društvene medije. Na temelju toga napravite projekciju kako će izgledati sljedeća godina ako nastavite kao i ove godine.
 
Zapitajte se:
  • Jesmo li zadovoljni projekcijom?
  • Šta ćemo prenijeti na sljedeću godinu?
  • Koje ćemo korake poduzeti kako bismo poboljšali situaciju?
Postavite jasne, opipljive, mjerljive i ostvarive ciljeve. Pobrinite se da budete na dobrom putu u toku godine da se ostvare. Saznajte koliko novca trebate i napravite proračun. Također je korisno pregledati postojeće cijene i prilagoditi ih tržištu po potrebi, jer se mnoge stvari mogu promijeniti u jednoj godini (poput novih konkurenata, kupovne moći, trendova i sl.).
 
Posljednji, ali i važan korak u planiranju je povezivanje s partnerskim kompanijama koje mogu pomoći rastu vašeg poslovanja. Možda postoje neke dodatne potrebe za vaše kupce koje možete saznati uz pomoć novog pouzdanog partnera? Definitivno je lakše donositi ispravne odluke s ažurnim i tačnim podacima o klijentima i njihovom poslovanju.
 

Kako donijeti dobre odluke za budućnost?

Mnoge se odluke u životu donose na temelju osjećaja. Kad je riječ o donošenju važnih odluka za budućnost poslovanja, ne biste se trebali oslanjati samo na svoj vlastiti osjećaj, jer to može dovesti do rizičnih poslova.
 
Istraživanja pokazuju da su kompanije koje se oslanjaju ne na osjećaj, već na upotrebu provjerenih podataka, bolje u rastuposlovanja, inovacijama i talentima. Iako otkrivamo da 25% najvišeg menadžmenta kompanija i dalje donosi odluke na osnovu osjećaja, 38% ih je istovremeno svjesno da više neće poslovati u 2030. godini, osim ako se ne obavežu na budućnost zasnovanu na podacima.
 
U Bisnodeu smo primijetili kako se posljednjih godina povećala upotreba podataka u poslovnom svijetu, i u svakodnevnom poslovanju, i u planiranju budućnosti kompanije. Slični zaključci postignuti su i sa strateškim partnerom Dun&Bradstreet, koji poručuju da vlasnici i direktori donose u prosjeku šesnaest poslovnih odluka dnevno na osnovu podataka.
 
Uz to, čak 63% kompanija koje su sudjelovale u istraživanju ”The Past, Present, and Future of Data” (2019.) kažu da je upotreba podataka pomogla u ublažavanju rizika. 61% kompanija ima cjelovitiji pogled na poslovnu saradnju zbog korištenja podataka, a 63% također vjeruje da upotreba podataka poboljšava njihove usluge. Stoga su poslovni lideri već svjesni da slijepo poslovno povjerenje ili sama ovisnost o osjećaju više nisu dovoljni za uspjeh u budućnosti.
 
Podaci značajno olakšavaju donošenje odluka i ograničavaju rizike, iako svi podaci nisu jednake kvalitete.
 
 

Želite li da vam pomognemo da isplanirate uspješnu 2020. godinu?