Novosti

Crna mrlja na reputaciji kompanije ostaje zauvijek

26 okt 2020

Koherentnost je posebno važna u kriznim vremenima. "Kriza će se jednom završiti, a crna mrlja na reputaciji kompanije ostaće zauvijek. U konačnici, isplati se biti usklađen“, rekao je Marko Srabotnik, šef analitike i poslovnog savjetovanja za Bisnode Jugozapadnu Evropu, uintrevjuu za slovenački Finance, na temu upravljanju integritetom kompanije i doprinosi li uspjehu i rastu kompanije.


Šta obuhvata korporativni integritet i da li je isti na svim tržištima?

Koncept usklađenosti obuhvata zakonske propise, etičke standarde, dobre prakse itd. To znači da se pojedinci u kompaniji pridržavaju pravila i vrijednosti kompanije i zakona. Pravila mogu biti zakonski napisana ili mogu biti nepisana pravila koja se primjenjuju u određenom poslovnom okruženju. Na primjer, u Evropi pravnici moraju obaviti puno posla prilikom zaključivanja ugovora, pokušavajući formulisati svaki dio sporazuma na ugovornoj osnovi. U nekim drugim zemljama, uključujući SAD, dovoljno je rukovanje, što se smatra potpisivanjem ugovora.


Zašto se za kompaniju isplati kreiranje programa usklađenosti?

Prvi razlog je ukoliko je u pitanju izuzetno izvozno orijentirana zemlja. U inostranstvu, osim informacija o poslovanju, potencijalni partneri očekuju i program usklađenosti, kojim žele upoznati vrijednosti i način na koji kompanija posluje ili je u skladu s njihovim. Održivi razvoj će takođe ući kao vrlo jaka komponenta.

Regulisana tržišta podliježu kaznama u slučaju kršenja odredbi o poštivanju propisa (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma), a bilo koja kompanija može pretrpjeti nenadoknadivu štetu kao posljedicu nedosljednih ili neetičnih radnji u smislu okaljanog ugleda kompanije i pojedinaca koji je vode. Sa stanovišta operativnog dijela kompanije, moramo znati da korporativno upravljanje u našoj regiji nije na takvom nivou kao na Zapadu, te stoga moramo graditi ovu kulturu. Biti dosljedan ispod crte se isplati.


Odlučuju li se i osobe koje traže posao na osnovu programa usklađenosti?

Već je Warren Buffett rekao da svoju reputaciju gradite za 20 godina i možete je uništiti za pet minuta. Nalazi pokazuju da mlađe generacije žele djelovati u okruženju koje je koherentno, etično i održivo. Ljudi će zasigurno biti sve više posvećeni tome kada budu tražili svog budućeg poslodavca. Čak i iskusni menadžer koji se želi etablirati, teško da će izabrati onoga koji bi mogao oštetiti njegovu ličnu reputaciju i karijeru.

Kada bi poduzetnici trebali početi razmišljati o strategiji usklađenosti?

O tome je potrebno početi razmišljati na samom početku stvaranja kompanije, iako je to u praksi vrlo teško. Znamo da pred kompanijom postoje još izazovi i problemi u početnoj fazi, ali poduzetnik prvo mora definirati koje će vrijednosti gajiti. Korak po korak, potrebno je graditi poslovanje na vrijednostima kompanije i istovremeno razmišljati o uspostavljanju programa usklađenosti, najkasnije kada kompanija preraste nivo startupa, možda čak posluje u inostranstvu ili zapošljava blizu 50 zaposlenih. Međutim, određena ulaganja su takođe povezana s tim.


Kako optimizirati te troškove?

Troškovi su povezani sa upravljanjem rizikom i samim programom usklađenosti. Kompanije se suočavaju sa različitim rizicima. Prije nego što započnu posao s novim partnerom, hitno moraju proći temeljitu inspekciju. U Sloveniji je, na primjer, malo lakše, u inostranstvu je teže. Važno je znati koji je kapital ili vlasničko porijeklo kompanije, ko je krajnji vlasnik, potrebno je pratiti šta će kupac raditi s vašim proizvodom. Ako to ne uspostavite s novim partnerima, vi ste kao kompanija nepotrebno izloženi većem riziku. Međutim, troškovi se mogu i umnožiti.


Koji su rizici u vrijeme Corone?

Sada je još važnije da kompanije izvrše dodatna ulaganja. Vjerovatno se svi sjećamo brzog naručivanja zaštitne opreme od početka epidemije, kada su greške činile i državne službe ovlaštene za naručivanje, kada nisu provjerile dobavljača opreme. Stalni partneri moraju se nadgledati tokom perioda ekonomskog rasta, a velika revizija mora se izvršiti u slučaju velikih promjena ili barem jednom godišnje. Međutim, u kriznim vremenima potrebna je redovna komunikacija s partnerima, čak i na sedmičnoj osnovi. Istorijski gledano, u kriznim vremenima ima više rizika i prevara upravo zbog brzih odluka kompanija.


Da li usklađenost olakšava kompanijama integraciju sa stranim tržištima? Je li to prednost?

U svakom slučaju, bilo koji partner sa, recimo, sjevera ili zapada Evrope pitaće poduzetnika da li ima etički kodeks koji su principi poslovanja. Kompanije u inostranstvu će biti sposobne puno lakše predstaviti svoje poslovne vrijednosti i svoj kodeks ponašanja partnerima. To je posebno važno ako kompanija ulazi u veću grupu, recimo u automobilskoj ili farmaceutskoj industriji.

 

 

 

Marko Srabotnik
voditelj analitike i poslovnog savjetovanja za Bisnode Jugozapadno tržište