• Bosna i Hercegovina
  • Group

Narudžbenica

Narudžbenica


Vaša narudžbenica je pravno obavezujuća. Naručitelj izjavljuje da je upoznat sa Općim uslovima o upotrebi proizvoda kao i sa Izjavom o zaštiti ličnih podataka i saglasan je da će se lični podaci ili drugi sa tim povezani podaci, sadržani u javnoj bazi za poslovni registar, objaviti na portalu bisnode.ba - poslovnoj stranici i sličnim proizvodima preduzeća Bisnode BH d.o.o. kao i vezanim kompanijama. Preduzeće Bisnode BH d.o.o. garantira da će podatke prikupiti, obraditi i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima i pravo da nas kontaktirate ako želite pogledati, ispraviti, izmijeniti ili ažurirati svoje lične podatke u bazi podataka našeg preduzeća. Data saglasnost vrijedi također i u slučaju promjene imena, odnosno sjedišta preduzeća Bisnode BH d.o.o. ili u slučaju prijenosa podataka na pravne nasljednike preduzeća. Podatke ćemo koristiti u sklopu poslovne mreže Bisnode BH d.o.o. i sličnih proizvoda.


Prilikom slanja je došlo do greške. Molimo provjerite jesu li sva polja pravilno ispunjena.
Vaša je narudžba zaprimljena. Kontaktirat ćemo Vas ubrzo.